Welkom op de website van OSVN

OSVN staat voor Opkopers Schade Voertuigen Nederland en bestaat uit bedrijven die handelen in schadevoertuigen. De leden hebben allen een VbV-certificaat. Stichting VbV staat voor Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit en vervult een centrale rol bij de bestrijding van voertuigcriminaliteit.

Wat is OSVN

OSVN is een brancheorganisatie voor eerstelijns opkopers van schadevoertuigen in Nederland. Eerstelijns opkopers betrekken meer dan 51% van de voertuigen rechtstreeks bij de verzekeringsmaatschappijen. Om als handelaar totaalverliesvoertuigen te mogen kopen van opdrachtgevers is een certificaat van het VbV noodzakelijk. Bedrijven dienen aan een aantal strikte eisen te voldoen om het VbV-certificaat te verkrijgen en te behouden. Om voor een VbV-certificaat in aanmerking te komen, kan een aanvraag worden ingediend via OSVN.

OSVN behartigt de belangen van haar leden bij diverse organisaties en zet zich in voor een gunstig ondernemersklimaat. Meer dan de helft van de eerstelijns opkopers zijn lid van OSVN.

Daarnaast heeft OSVN de volgende doelstellingen:

  • Mondiale promotie van de voordelen van de Nederlandse schadevoertuigen
  • Een gunstige positie creëren voor OSVN-leden met betrekking tot de export van schadevoertuigen.

Het secretariaat van de vereniging OSVN wordt uitgevoerd door Stiba.

Stiba is de Nederlandse brancheorganisatie van gecertificeerde auto-, motorfiets-, truck- en aanverwante voertuigdemontagebedrijven. Stiba is een dienstverlenende organisatie die zowel op collectief als individueel niveau de belangen behartigt van de voertuigdemontagebranche.

Wat te doen bij Fraude? 

Heeft u last van oneerlijke concurrentie? Merkt u fraude op binnen de autobranche? Blijf er niet mee rondlopen, maar geef het door! OSVN filtert deze meldingen op bruikbaarheid van de gegevens en informeert het LIV. Uiteraard worden de meldingen anoniem behandeld. U kunt uw melding ook doorgeven via de meldlijn van Meld Misdaad Anoniem (M), tel: 0800-7000.