Preventiemedewerkers houden zich bezig met veilig en gezond werken in hun organisatie. Maar wat zijn precies hun taken? En hoe begin je? De gratis Snelstartgids voor preventiemedewerkers, ontwikkeld door TNO, geeft antwoord op deze vragen, met praktische tips, checklists en verwijzingen naar handige websites en tools.

Preventiemedewerkers zijn niet verplicht om een opleiding te volgen en vervullen deze rol meestal naast hun normale functie, vergelijkbaar met een BHV’er (die wél verplicht een opleiding volgt). Niet zo vreemd dus dat veel preventiemedewerkers niet goed weten waar ze moeten beginnen, wat hun taken precies zijn en waar ze terecht kunnen.

Praktisch stappenplan

Er is veel informatie beschikbaar: in de Snelstartgids voor preventiemedewerkers is deze informatie samengebracht. De preventiemedewerker wordt stapsgewijs geholpen bij het invullen van de rol en het uitvoeren van de taken. De Snelstartgids werkt als een stappenplan: zijn er bepaalde onderdelen al geregeld of niet van toepassing? Dan kunnen die worden overgeslagen. Via de links naar de verschillende, gerenommeerde bronnen kan verdere verdieping worden gezocht.

PDF en print

De Snelstartgids voor preventiemedewerkers is als PDF gratis beschikbaar en te downloaden. Daarnaast is het mogelijk om tegen kostprijs (€10,50 incl. verzendkosten) een gedrukt exemplaar te bestellen. Verschillende opleiders en brancheorganisaties hebben te kennen gegeven dat zij de Snelstartgids voor preventie-medewerkers via hun website beschikbaar zullen maken en/of gebruiken bij hun opleidingen. Bekijk de Snelstartgids voor preventiemedewerkers op: inpreventie.nl/snelstartgids.

Over inPreventie

inPreventie is een platform en netwerk voor en door preventiemedewerkers en specialisten waarin brancheorganisaties, opleiders, uitgevers en belangenorganisaties oplossingen en middelen delen. inPreventie richt zich op het versterken van de preventietaak in organisaties en ondersteunt het werk van de preventiemedewerker door middel van gratis beschikbare informatie, hulpmiddelen en de mogelijkheid om vragen te stellen. www.inpreventie.nl.

(Bron: inpreventie.nl)